Republikens presidents INNOFINLAND-pris 2005

Republikens presidents INNOFINLAND-pris 2005

Republikens presidents nationella INNOFINLAND-pris 2005 delades ut för tolfte gången vid huvudfesten på INNODAGEN den 29 november 2005 i Patent- och registerstyrelsens INNOHUS. I tävlingen delades ut fem sinsemellan likvärdiga republikens presidents nationella INNOFINLAND-pris och tre hedersomnämnanden. En INNOFINLAND-statyett och ett diplom delades ut till pristagarna.

Temat för 2005 var "Kreativitet som befrämjare av arbete och företagsamhet" som har tagit fram god praxis och exempel på företag som sätter värde på kreativitet som en förutsättning för företagets framgångsrika verksamhet. På samma gång riktades uppmärksamheten på servicebranschens innovationer och möjligheter. Sammanlagt 195 förslag deltog i tävlingen från alla landskap, från Åland till Lappland. Särskilt aktiva landskap i år var Satakunta, Södra Karelen, Kymmenedalen och Åland.

NATIONELLT HEDERSOMNÄMNANDE I INNOFINLAND 2005

Republikens president Tarja Halonen biträdd av ordförande för INNOFINLAND-rådet generaldirektör Martti Enäjärvi och ordförande för INNOFINLAND-arbetsutskottet verksamhetsledare Juha Jutila delade ut de nationella INNOFINLAND hedersomnämnanden 2005 till Metehe Oy för en innovativ företagarinsats.

MTH CONCERTTO - metallfasadsystem

Metehe Oy i Joutseno, som har specialiserat sig på tillverkning av ståltunnplåtsprodukter, har utvecklat och patenterat ett nytt MTH Concertto fasadsystem som tillverkas av ståltunnplåt och i vilken de bästa egenskaperna hos fasadkassetter och profilplåtar förenas. Det nya systemet öppnar en ny personlig och högklassig möjlighet till användning av ståltunnplåtar som ytmaterial i byggnadernas interiör och exteriör samt innertak.

Den nya tillverkningsmetoden med omfattande patent- och mönsterskydd möjliggör en varierande och mångskiftande rutindelning. Rutindelningar i olika produktversioner är flexibla, alternativt kvadratiska eller rektangulära. Förutom på raka ytor passar MTH CONCERTTO också mycket bra på välvda ytor. I Finland har produkten och produktionsmetoden beviljats patent (patentnummer 110849) och inom EU-området ett mönsterskydd (RCD 171152-0001 – RCD 171152-0006). Dessutom har på systemet sökts patent i EU-området, Förenta Staterna, Kanada och Ryssland.

Med hjälp av MTH CONCERTTO-systemet uppnås betydande fördelar vid byggnadsplaneringen, monteringshastigheten och vid det visuella slutresultatet. I systemet har antalet skärningskanter minimerats och produkten har inga raka smutssamlande planytor. En tät och enhetlig konstruktion ger också en bra ljudisolering. Produkten passar för att fästas på stålreglar eller på ett träunderlag. MTH CONCERTTO kan monteras i horisontalt eller vertikalt läge och genom att kombinera olika färger förverkligas byggnadsspecifika målsättningar. Produkterna planeras, dimensioneras och tillverkas enligt projektet.

Metehe Oy är ett år 1998 grundat företag som har specialiserat sig på import, vidareförädling, försäljning och marknadsföring av ståltunnplåt. Förutom det patenterade fasadsystemet tillverkar företaget också ett omfattande sortiment av högklassiga tak- och väggprofiler och kringprodukter till dessa samt levererar ståltunnplåt i olika former till industrin som använder ståltunnplåtsprodukter. Metehe Oy:s verksamhetsstrategi är att utveckla sin egen produktion och sina egna produkter samt att marknadsföra dem kundspecifikt direkt till användningsmålen. Företaget sysselsätter 17 personer och över hälften av omsättningen kommer från export. Det nya MTH Concertto-metallfasadsystemet som har ett omfattande patentskydd skapar mycket positiva perspektiv att utvidga företagets verksamhet på nya internationella marknader.

INNOFINLANDs syfte och bakgrundskrafter

INNOFINLAND strävar efter att på ett vardagsnära och nyskapande sätt främja kreativiteten, kunnandet och företagsamheten i Finland så att möjligheterna till välstånd i hela landet förbättras.

INNOFINLAND-projektet inleddes år 1994 och står under beskydd av republikens president. De nationella INNOFINLAND-prisen delas ut årligen som erkännande och uppmuntran för en innovativ företagarinsats. Prisen delas ut både regionalt och landsomfattande. Priset kan tilldelas sådana företag, sammanslutningar eller personer vars idéer, uppfinningar eller innovationer på ett betydande sätt har främjat kreativiteten, företagsamheten, samarbetet och sysselsättningen i Finland.

Som bakgrundskrafter för INNOFINLAND fungerar en omfattande grupp av näringslivets inflytelserika organisationer: Finlands Näringsliv, handels- och industriministeriet, Uppfinningsstiftelsen, Centralhandelskammaren, Patent- och registerstyrelsen, Sitra, Jobs and Society i Finland, Företagarna i Finland, Tekes, TE-centralerna, arbetsministeriet samt landskapsförbunden, läroverk och andra organisationer som stöder innovationsverksamheten.

Lisää artikkeleita...