CE-merkintä

Valmistamamme tuotteet kuuluvat harmonisoitujen tuotestandardien SFS-EN 14782 ja 14783 piiriin, jotka koskevat metallisia vesikate- ja verhoustuotteita. Ne määrittelevät metallisten kela-, nauha- ja sileiden ohutlevytuotteiden sekä tehdasvalmisteisten osien sanaston, vaatimukset ja testausmenetelmät, jotka tulevat täysin tuettuihin vesikattoihin tai ulko- tai sisäseinien verhouksiin.

CE-merkki on todiste siitä, että tuotteemme on valmistettu EU:ssa voimassa olevien määräysten mukaisesti, eli ne täyttävät tuotteille suunnitellut käyttöedellytykset ja standardin määrittämät toimenpiteet on tehty. Kokonaisuudessaan CE-merkintä on laaja, koko yritystä koskeva jatkuva prosessi, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Raaka-aineen ja lopputuotteiden alkutestaus
  • Tehtaan sisäinen laadunvalvonta
  • Lopputuotteen laadunvalvonta
  • Suoritustasoilmoituksen laatiminen ja ylläpitäminen
  • Tuotteen tai pakkauksen CE-merkitseminen

Suoritustasoilmoitus on vakuutus siitä, että tuotteemme noudattavat harmonisoidun tuotestandardin vaatimuksia ja että alkutestaukset sekä jatkuva laadunvalvonta on tehty standardin mukaisesti. Tuotteen suunniteltu käyttö ja tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta. Tuoteryhmäkohtaiset suoritustasoilmoitukset ovat nähtävissä alla olevista linkeistä.

Kattotuotteet

Julkisivutuotteet

Kelatuotteet

Kun valitset valikoimastamme CE-merkityn tuotteen, se täyttää varmasti voimassa olevat määräykset ja sitä voidaan käyttää uuden rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Jälleenmyyntituotteemme ovat valmistajiensa CE-merkitsemiä silloin, kun tuotteille on olemassa yhdenmukaistettu standardi.