Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Metehe Oy:ssä käsitellään henkilötietoja; mitä tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja kenelle tietoja luovutetaan. Selosteessa kerrotaan myös siitä, mitä omia tietojaan koskevia oikeuksia käyttäjillä on sekä yhteystiedot, josta voit kysyä lisätietoja. Käyttäjillä tarkoitetaan tässä selosteessa yhteistyökumppaneiden edustajia, nykyisiä ja potentiaalisia uusia asiakkaita sekä verkkosivuston vierailijoita.

Tämä seloste koskee vain Metehe Oy:n omia kotisivuja. Metehe Oy:n sivustolla voi olla myös linkkejä yhteistyökumppaneiden sivustoille ja palveluihin. Suosittelemme, että tarkistat näiden sivujen tietosuojakäytännön, mikäli siirryt näille sivustoille.  Metehe Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojasta tai henkilötietojen käsittelystä näissä sivustoissa.

Rekisterinpitäjä

Metehe Oy, Voimakaari 17, 54100 Joutseno, p. 0207 639 640, myynti@metehe.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Metehe Oy:n tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaalle sekä verkkosivuston ylläpitäminen. Henkilötietojen käsittely ja tiedon keruu perustuu pääosin käyttäjän kanssa käytyihin asiakasneuvotteluihin sekä solmittuun asiakassopimukseen. Henkilötietoja voidaan käyttää Metehe Oy:n markkinointitarkoituksiin sekä viestinnän hallintaan yhteistyökumppaneiden kesken. Metehe Oy voi käyttää henkilötietoja verkkosivuston käytön analysointiin ja asiakastutkimusten toteuttamiseen, joiden tarkoituksena on kehittää sivustoa sekä parantaa Metehe Oy:n tuotteita ja palveluita. Metehe Oy käyttää evästeitä, joiden avulla Metehe Oy voi parantaa verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä.

Säännönmukaiset tietolähteet ja kerätyt tiedot

Asiakassuhde

Metehe Oy ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja voidakseen palvella asiakkaitaan tarjous-toimitusprosessin eri vaiheissa sekä viestinnässä asiakkaidensa / yhteistyökumppaneidensa kanssa. Näiden tietojen lähteenä on asiakas itse.

Yhteyshenkilön perustiedot

  • nimi ja osoite
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tiedot yrityksestä

  • yrityksen nimi ja osoite
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tilausta koskevat tiedot

  • tilatut tuotteet
  • toimitusosoite, – ehto ja -tapa
  • toimitukseen mahdollisesti liittyvät erikoistoiveet

Sopimusasiakkaan/ -kumppanin laskutustiedot

  • lähetetyt laskut, suoritukset, erääntyvät maksut
  • maksuehto, tilinumerot (tarvittaessa)
  • yksilöintitunnus

Verkkosivusto, muu yhteydenotto

Metehe Oy voi kerätä henkilötietoja silloin, kun asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tai myyntiin, ottaa yhteyttä verkkosivujen kautta, käyttää verkkosivuston chat-palvelua tai tilaa uutiskirjeen. Mahdollista on myös tietojen kerääminen erillisten kyselytutkimusten tai kilpailujen avulla. Tällöin tietojen lähteenä on käyttäjä itse.

Mahdollisesti kerättäviä tietoja ovat perustiedot käyttäjästä: nimi, käyttäjän puhelinnumero, käyttäjän edustaman yrityksen yhteystiedot, yhteydenoton syy ja viestitiedot, joita käyttäjä on jättänyt yhteydenoton yhteydessä.

Metehe Oy voi kerätä tietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, sosiaalisesta mediasta, markkinointiyrityksiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta.

Metehe Oy voi käyttää asiakkaaltaan saatuja henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esitelläkseen tuotteita ja palveluja. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus antaa suostumuksensa etukäteen tai sovellettavan lainsäädännön salliessa lakkauttaa markkinointiviestien vastaanotto Metehe Oy:ltä.

Metehe Oy voi käyttää asiakastietoja lähettääkseen asiakkaalle myös uutiskirjeitä tai viestintää nykyisistä tai uusista tuotteista ja palveluista sähköpostitse. Käyttäjä voi lopettaa markkinointiviestinnän tilaamisen milloin tahansa klikkaamalla viestin linkkipainiketta.  Metehe Oy käyttää tietoja myös tekstiviestimarkkinointiin tai ilmoituksiin tuotteiden toimitusajakohdasta.

Metehe Oy käyttää evästeitä pystyäkseen kohdentamaan käyttäjälle mainontaa, jotka perustuvat käyttäjän selauskäyttäytymiseen. Metehe Oy toimii yhteistyössä luotettavien markkinointikumppanien kanssa markkinoinnin kohdentamisessa.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Metehe Oy ei luovuta säännönmukaisesti asiakasrekisterin tietoja yhtiön ulkopuolelle. Tarvittaessa Metehe Oy voi kuitenkin toimia yhteistyössä luotettavien yhteistyökumppaneidensa kanssa (esim. rahdinkuljettajat, markkinointikumppanit).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Konesalit, joissa tietoja tallennetaan, sijaitsevat Suomessa. Joidenkin sovellusten osalta tietoja tallennetaan/käsitellään pilvipalveluissa, jotka sijaitsevat Suomen ulkopuolella, mutta kuitenkin EU/ETA-alueen sisällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.  Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lainsäädännön tai muun oikeudellisen perusteen vuoksi. Säilytysajat määräytyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistavan ajan.  Metehe Oy poistaa tai anonymisoi markkinointitarkoituksiin käyttämänsä tiedot kohtuullisen ajan kuluttua viimeisimmästä yhteydenotosta käyttäjän ja Metehen välillä, jollei lainsäädäntö tai muu oikeudellinen peruste edellytä tietojen säilyttämistä.

Metehe Oy noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tietoturvatoimia suojellaksemme henkilötietoja menetykseltä ja väärinkäytökseltä. Pyrimme suojaamaan asiakkaidemme henkilötiedot yleisesti hyväksytyin turvatoimin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Metehe Oy, Voimakaari 17, 54100 Joutseno. Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu korjauspyyntö on toimitettava yllä mainittuun osoitteeseen ja siinä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

Muutokset

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 21.5.2021. Tarvittaessa tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia. Tietosuojaseloste tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti huomataksesi mahdolliset muutokset.