Metehe Oy ja Plannja Oy Ab yhdistyvät

Metehe Oy ja Plannja Oy Ab yhdistyvät

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme,

Metehe Oy osti helmikuun 2015 alussa SSAB:lta Suomessa toimivan Plannja Oy Ab:n Euroopan komission annettua suostumuksensa kaupan toteuttamiseksi. Plannja Oy Ab:n myynti oli osa niitä ehtoja, joita Euroopan komissio asetti edellytykseksi Rautaruukin ja SSAB:n yhdistymiselle. Kaupan myötä yksi osa suomalaista teräsohutlevyteollisuutta palasi jälleen suomalaisomistukseen. Yrityskaupassa asetettiin kuitenkin rajoituksia Plannjan toiminimen ja logon käytölle, ja niiden osalta ostajan oikeus niiden käyttämiseen päättyy 31.1.2016.

Yritysrakenteen yksinkertaistamiseen sekä edellä mainittuihin sopimuksellisiin rajoituksiin perustuen yhtiöiden hallitukset ovat päättäneet allekirjoittaa sulautumissuunnitelman, jonka mukaan tytäryhtiö Plannja Oy Ab sulautuu 31.12.2015 emoyhtiöön, jolloin Plannja- toiminimi poistuu käytöstä ja sulautumisessa muodostunut yhtiö jatkaa toimintaansa Metehe Oy:n nimellä. Samassa yhteydessä Plannja Oy Ab:n y-tunnus 0366312-5 lakkaa ja yhtiö jatkaa toimintaansa Metehe Oy:n y-tunnuksella 0784088-9. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Janne Strömberg ja hallituksen puheenjohtajana Seppo Jääskeläinen.

Sulautumisen myötä Plannja Oy Ab:n kanssa tekemänne sopimukset siirtyvät sellaisenaan automaattisesti Metehe Oy:n vastattavaksi 31.12.2015.  Tulemme jatkamaan tuotantoa molemmissa yksiköissä, jotka yhdessä pystyvät tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman tuotevalikoiman. Metehe Oy on tällä hetkellä Suomessa Plannjan ohella suurin pinnoitetun teräsohutlevyn maahantuoja ja jakelija. Yrityksen raaka-ainevarasto on yksi suurimpia pinnoitettujen teräsohutlevyjen asiakasjakeluvarastoja Suomessa. Metehe Oy on käyttänyt ja varastoinut menestyksekkäästi TATA- raaka-aineita jo 17 vuoden ajan ja osoituksena tämän yhteistyön merkityksestä yritys on akkreditoitu TATA:n valtuutetuksi jakelijaksi.

Myynti- ja varastopalvelumme säilyvät Keravan, Tampereen, Oulun ja Seinäjoen toimipisteiden osalta ennallaan, joissa tutut myyjät palvelevat teitä jatkossakin. Joutsenossa tulemme yhdistämään resurssimme ja organisaatiomme ja tähän liittyvistä muutoksista sekä fuusion muista vaikutuksista esimerkiksi yhteystietoihin tulemme tiedottamaan teitä lähiaikoina erikseen.

Haluamme korostaa, että tavoitteemme on ylläpitää arvokasta liikesuhdettamme ja toimivaa yhteistyötämme jatkossakin. Lisätietoja sulautumiseen liittyen saatte tutuilta yhteyshenkilöiltänne tai asiakaspalveluistamme,
puh. 0207 639 640 (Metehe) ja 0207 508 700 (Plannja).

Yhteistyöterveisin,

Janne Strömberg
Toimitusjohtaja
Metehe Oy

 

Jaana Haila
Toimitusjohtaja
Plannja Oy Ab

 

Intro: 
Metehe Oy osti helmikuun 2015 alussa SSAB:lta Suomessa toimivan Plannja Oy Ab:n Euroopan komission annettua suostumuksensa kaupan toteuttamiseksi.

Lisää artikkeleita...