Metehe Oy:n tarina

40 vuotta peltien parissa – Joutsenon teräsmies Seppo Jääskeläinen

Yrittäjyyden sanotaan olevan elämäntapa. Metehe Oy:n perustajan, yrittäjä Seppo Jääskeläisen kohdalla tämä todella pitää paikkansa; tarmokas mies on toiminut yrittäjänä neljä vuosikymmentä, joiden aikana hän on kokenut niin liike-elämän suotuisat tuulet kuin pyörremyrskytkin – ja selvinnyt niistä. Seppo ei ole laakereilleen lepäämään jäävää tyyppiä, vaan pikemminkin junan lailla eteenpäin puksuttava visionääri. Tästä parhaana todisteena toimivat Sepon 40 vuoden yrittäjyyden aikana perustetut kaksi menestyvää yritystä, Teräs-Taive Oy sekä Metehe Oy, joiden kummankin puikoissa mies on edelleenkin. Teräs-Taive Oy on tosin matkan varrella muuttunut Plannja Oy:ksi ja käväissyt eri omistajilla – vain palatakseen takaisin perustajansa Seppo Jääskeläisen hellään huomaan. Joutsenon teräsmiehen uratarina on innostava esimerkki suomalaisesta yrittäjyydestä parhaimmillaan.

 

Vaatimattomasta alusta nopeaan nousuun

Seppo aloitti yrittäjänuransa 26-vuotiaana nuorena miehenä vuonna 1978, kun hän perusti ensimmäisen oman yrityksensä, Teräs-Taive Oy:n, Joutsenoon. Yrityksen startti oli vakaa mutta vaatimaton; yhden miehen yritys, jossa alkuaikoina tarvittavat työkoneetkin rakennettiin itse. Teräs-Taive Oy:n päätoimiala oli rakennukseen liittyvät pellitystyöt, listat, vesikatot sekä asennukset Itä-Suomen seudulla. Myös Venäjän rakennuskohteet olivat tärkeitä asiakkuuksia heti alusta lähtien.

Sepon suotuisassa ohjauksessa Teräs-Taive Oy kasvoi nopeasti; vain neljä vuotta yrityksen perustamisesta, mies johti jo useampaa kymmentä työntekijää. Vuosien 1982–1985 aikana henkilökuntaa oli noin 35 henkilöä, joista 25 asentajaa työskentelivät tiiviisti venäläisten rakennusprojektien parissa. 1985 yrityksen toimintamallia haluttiin kuitenkin terävöittää, ja asennustoiminta lopetettiin yrityksen keskittyessä ainoastaan peltituotteiden valmistukseen ja esikäsittelyyn.

 

Kilpailutilanne kiristyy

Muutoksen tuulet alkoivat pikkuhiljaa puhaltaa pilviä Teräs-Taive Oy:n horisonttiin. Vuonna 1988 Rautaruukki Oy:n jälleenmyyjä, Oy Kontino Ab, osti Teräs-Taive Oy:n osakekannasta 33 %. Kauppa tehtiin sillä ajatuksella, että osaomistajana Kontinon rooli oli lähinnä Rautaruukilta tulevien raaka-ainetoimitusten hoitaminen. Rautaruukista tuli kuitenkin raaka-ainetoimittajan ohella Teräs-Taive Oy:n kilpailija, kun se vuonna 1991 osti Rannila-nimisen yrityksen ja kiilasi samoille markkinoille. Tuplaroolissaan Rautaruukki kävi liian vahvaksi kilpailijaksi, ja perusraaka-ainehinnoittelun vuoksi Teräs-Taive Oy:n kilpailukyky heikentyi.

 

Sepon oivallus tuotti tulosta – kasvun vuodet lamasta huolimatta

Yrityksen kilpailukyvyn uhkaavasti näivettyessä ”tarttis tehrä jotain”, kuten eräs presidenttimme on lausahtanut. Seppo tarttuikin tuumasta toimeen. Ensi töikseen hän vuonna 1991 lopetti Rautaruukin ohutlevyn käytön ja alkoi itse tuoda Suomeen silloin vielä lähes tuntematonta, ruotsalaisen SSAB:n vastaavaa raaka-ainetta. Yrittäjän rohkea siirto osoittautui menestykseksi; vaikka Suomi oli sukeltanut syvään rakennusalan lama-aikaan, maahantuodut raaka-ainemäärät Ruotsista Suomeen lisääntyivät voimakkaasti asiakaskunnan kasvaessa nopeasti.

Menestys näkyi kokonaisvaltaisena kasvuna. Vielä samana vuonna Teräs-Taive Oy osti reikälevyvalmistukseen tarkoitetut koneet ja aloitti reikälevytuotannon. Vuonna 1992 ostettiin takaisin Kontino Oy:n 33 % osuus yrityksestä, ja myytiin 20 % raaka-ainetoimittaja SSAB:lle ja 10 % Rauta Starckjohann Oy:lle. Helsinkiin perustettiin myyntikonttori, ja tehtiin ensimmäinen yritysosto, kun Seppo osti Länsi-Suomesta profiililevyjä valmistavan Hovi Steel Oy:n koneet ja tuotannollisen toiminnan.

Vuonna 1993 kasvu vain kiihtyi; myyntikonttorit avattiin Tampereelle ja Seinäjoelle, ja aloitettiin vienti Puolaan, Viroon ja Liettuaan. Venäjän tilauskanta vahvistui merkittävästi. Vuoteen 1995 mennessä Seppo Jääskeläinen oli luotsannut yhden miehen peltipajastaan 65 henkilön yrityksen, jonka liikevaihto oli 105 miljoonaa markkaa.

 

Teräs-Taive Oy:n ja Sepon tiet eriävät

Hyvin johdetun ja vakaassa kasvussa olevan Teräs-Taive Oy:n menestys ei ollut jäänyt huomaamatta ruotsalaiselta raaka-ainetoimittajakumppanilta SSAB Oy:ltä. Ostotarjoukset yrityksen koko osakekannasta seurasivat toisiaan, kunnes vuonna 1996 kauppa lopulta solmittiin. Seppo teki oma-aloitteisen päätöksen poistua nyt uuden omistajan hallinnoiman yrityksensä palveluksesta; muuttuneet olosuhteet eivät enää vastanneet niitä tulostavoitteita ja kehittymisen mahdollisuuksia, johon yhtiöllä selvästi oli realistinen mahdollisuus. Sepon elämäntyö itse perustamassaan yrityksessä jäi kesken.

 

Metehe Oy näkee päivänvalon

Henkeen ja vereen yrittäjänä Seppo Jääskeläinen perusti uuden yrityksen, Metehe Oy:n, oitis miehen kilpailukiellon päätyttyä vuonna 1998. Sepon uuden yrityksen toimiala oli niin ikään teräksessä; Metehe Oy valmistaa pinnoitetusta teräsohutlevystä katto- ja seinäprofiileja, julkisivujärjestelmiä sekä näiden oheistuotteita. Lisäksi yritys toimittaa raaka-ainetta teräsohutlevyä käyttävälle teollisuudelle. Tuotannollinen toiminta alkoi kesän kynnyksellä 1.6.1999, jonka jälkeen yritys on jatkanut kasvuaan kokeneen kipparinsa johdolla tähän päivään asti.

 

Ympyrä sulkeutuu – Teräs-Taive Oy palautuu Sepolle

Sepon vuoden 1996 haikeat jäähyväiset Teräs-Taive Oy:lle eivät sittenkään jääneet lopullisiksi, sillä vuonna 2015 Metehe Oy osti SSAB:lta Suomessa toimivan Plannja Oy Ab:n – eli entisen Teräs-Taive Oy:n.

Tämän yrityskaupan myötä tärkeä palanen suomalaista teräsohutlevyteollisuutta palasi Suomeen ja mikä parasta, alkuperäiselle omistajalleen. Seppo Jääskeläisen rooli alan kehityksessä ja kasvussa on ollut erittäin merkittävä neljän vuosikymmenen ajan. Uusilla ideoilla, päättäväisyydellä ja rohkeudella Seppo on omin käsin luonut menestyvät yrityksensä ja raivannut tietä muillekin alan toimijoille. Tästä osoituksena Metehe Oy on palkittu lukuisilla innovaatio- ja yrityspalkinnoilla toimintansa aikana. Vuoden 2018 noin 20 miljoonan euron liikevaihdolla ja 50 henkilön työllistäjänä Metehe Oy ja Metehen omistukseen siirtynyt Plannja Oy ovat yhdessä muodostaneet huomattavan yrityskokonaisuuden, jolta niin kotitaloudet, yritykset kuin rakennuttajatkin voivat tilata huippulaadukkaat peltikatot, seinälevyt ja muut teräsohutlevytuotteet.

Kaiken tämän takana on se Joutsenon pienestä, yhden miehen peltipajasta ponnistanut, tulevaisuuteen optimistisesti suhtautunut innokas nuori yrittäjä.