Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2005 – PALKINNOT

Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2005 – PALKINNOT

Tasavallan presidentin valtakunnalliset INNOSUOMI 2005 –palkinnot jaettiin kahdennentoista kerran INNOPÄIVÄN pääjuhlassa 29.11. Patentti- ja rekisterihallituksen INNOTALOSSA. Kilpailussa jaettiin viisi samanarvoista valtakunnallista, tasavallan presidentin INNOSUOMI – palkintoa ja kolme kunniamainintaa. Palkituille luovutettiin INNOSUOMI-veistos ja kunniakirja.

Vuoden 2005 teemana oli "luovuus työn ja yrittäjyyden kehittäjänä", joka on tuonut esille hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä yrityksistä, joissa luovuus on nostettu kunniaan yrityksen tuloksellisen toiminnan edellytyksenä. Samalla nostettiin esille palvelualan innovaatioita ja mahdollisuuksia.

Palkintoehdokkaita oli yhteensä 195 kappaletta, mukana olivat kaikki maakunnat Ahvenanmaasta Lappiin. Erityisen aktiivisia maakuntia tänä vuonna olivat Satakunta, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Ahvenanmaa.

VALTAKUNNALLINEN INNOSUOMI 2005 -KUNNIAMAININTA

Tasavallan presidentti Tarja Halonen avustajinaan INNOSUOMI -raadin puheenjohtaja, pääjohtaja Martti Enäjärvi ja INNOSUOM -työvaliokunnan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Juha Jutila jakoivat valtakunnallisen INNOSUOMI 2005 –kunniamaininnan Metehe Oy:lle tunnustuksena ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä.

MTH CONCERTTO - metallijulkisivujärjestelmä

Joutsenossa toimiva teräsohutlevytuotteiden valmistukseen erikoistunut Metehe Oy on kehittänyt ja patentoinut uuden teräsohutlevystä valmistettavan MTH Concertto julkisivujärjestelmän, jossa yhdistyvät julkisivukasettien ja profiililevyjen parhaat ominaisuudet. Uusi järjestelmä avaa uuden yksilöllisen ja laadukkaan teräsohutlevyjen käyttömahdollisuuden rakennusten ulko- ja sisätilojen sekä sisäkattojen pintamateriaalina.

Uusi laajasti patentoitu ja mallisuojattu valmistusmenetelmä mahdollistaa vaihtelevan ja moni-ilmeisen ruutujaon. Eri tuoteversioiden ruutukoot ovat joustavia, valinnaisesti neliön tai suorakaiteen muotoisia. MTH CONCERTTO soveltuu suorien pintojen lisäksi erittäin hyvin myös kaareville pinnoille. Tuotteelle ja tuotantomenetelmälle on myönnetty Suomessa patentti (patenttinumero 110849) ja EU:n alueelle mallisuoja (RCD 171152-0001 – RCD 171152-0006). Tämän lisäksi järjestelmälle on haettu kansainvälistä patenttia EU:n alueelle, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Venäjälle.

MTH CONCERTTO - järjestelmällä saavutetaan merkittäviä etuja rakennussuunnittelussa, asennusnopeudessa ja visuaalisessa lopputuloksessa. Järjestelmässä leikkausreunojen määrä on minimoitu ja tuotteessa ei ole suoria likaa kerääviä tasopintoja. Tiivis ja yhtenäinen rakenne antaa myös hyvän äänieristyksen. Tuote soveltuu teräsrankoihin ja puualustaan kiinnitettäväksi. MTH CONCERTTO voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon ja eri värejä yhdistelemällä rakennuskohtaiset tavoitteet toteutuvat. Tuotteet suunnitellaan, mitoitetaan ja valmistetaan projektikohtaisesti.

Metehe Oy on vuonna 1998 perustettu teräsohutlevyn maahantuontiin, jatkojalostukseen ja myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Patentoidun julkisivujärjestelmän lisäksi yritys valmistaa kattavan valikoiman laadukkaita katto- ja seinäprofiileja sekä näiden oheistuotteita sekä toimittaa teräsohutlevyä eri muodoissa teräsohutlevytuotteita käyttävälle teollisuudelle. Metehe Oy:n toimintastrategiana on kehittää omaa tuotantoa ja tuotteita sekä markkinoida ne suoraan asiakaskohtaisesti käyttökohteisiin. Yrityksen palveluksessa on 17 henkilöä ja liikevaihdosta yli puolet muodostuu viennistä. Uusi laajasti patentoitu MTH Concertto - metallijulkisivujärjestelmä luo erittäin positiivisia näkymiä laajentaa yrityksen toimintaa uusille kansainvälisille markkinoille.

INNOSUOMEN tarkoitus ja taustavoimat

INNOSUOMEN tehtävänä on käytännönläheisesti ja jatkuvasti uudistuen edistää luovuutta, osaamista ja yrittäjyyttä Suomessa siten, että edellytykset kaikinpuoliseen hyvinvointiin koko maassa paranevat.

INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtakunnalliset INNOSUOMI -palkinnot jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. Palkinnot jaetaan sekä maakunnissa että valtakunnallisesti. Palkinto voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä, yhteistyötä ja työllisyyttä Suomessa.

INNOSUOMEN taustavoimina on laaja joukko elinkeinoelämän vaikuttajia: Elinkeinoelämän keskusliitto, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari. Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, Tekes, TE-keskukset, Työministeriö sekä maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita.

Lisää artikkeleita...