Laatu ja CE-merkintä

Laatu ja CE-merkintä

Valmistamamme tuotteet kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14783 piiriin. Standardi koskee metallisia vesikate- ja verhoustuotteita ja se määrittelee sanaston, vaatimukset ja testausmenetelmät metallisille kela-, nauha- ja sileille ohutlevytuotteille.

CE-merkki on todiste siitä, että tuotteemme on valmistettu EU:ssa voimassa olevien määräysten ­mukaisesti eli ne täyttävät tuotteille suunnitellut käyttöedellytykset ja standardin määrittämät toimenpiteet on tehty. Kokonaisuudessaan CE-merkintä on laaja, koko yritystä koskeva, jatkuva prosessi, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Raaka-aineen ja lopputuotteiden alkutestaus
  • Tehtaan sisäinen laadunvalvonta
  • Lopputuotteen laadunvalvonta
  • Suoritustasoilmoituksen laatiminen ja ylläpitäminen
  • Tuotteen tai pakkauksen CE-merkitseminen

Suoritustasoilmoitus on vakuutus siitä, että tuotteemme noudattavat harmonisoidun tuotestandardin vaatimuksia ja että alkutestaukset sekä jatkuva laadun­valvonta on tehty standardin mukaisesti. Tuotteen suunniteltu käyttö ja tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta. Tuoteryhmäkohtaiset suoritustasoilmoitukset ovat nähtävissä alla.

Kela- nauha- ja arkkituotteet

Reikälevytuotteet

Valitsemalla CE-merkityn tuotteen valikoimastamme, asiakas varmistuu siitä, että tuote täyttää voimassa­ olevat määräykset ja sitä voidaan käyttää uuden rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Tämän lisäksi­ jälleenmyymämme tuotteet ovat valmistajiensa CE-merkitsemiä silloin, kun tuotteille on olemassa yhdenmukaistettu standardi.

Myynti- ja toimitusehdot

Metehe myyntijatoimitusehdot.pdf