Suunnittelu

Suunnittelu

Vesikaton mitoitus

Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan. Myös erilaisten ulokkeiden (lipat, kattolyhdyt yms.) sijainnit lappeilla eli etäisyydet räystäistä ja harjasta mitataan. Samalla on hyvä tarkistaa katon tasaisuus, harjan ja räystäiden suoruus sekä varmistaa lappeiden ristimitat.

Ulokkeiden mitoitus

Tiilikuviokatteiden osalta samassa kattotasossa jatkuvat ulokkeet tulee mitoittaa kuviojaon 350 mm (Metehe Classic) tai 400 mm ­(Metehe Symphony) mukaisesti. Mikäli ulokkeen mitta ei mene tasan kuviojaon kanssa, voidaan katelevy tehdä kah­desta eri osasta tai levy voidaan leikata räystäältä oikeaan mittaan. Lukkosauma-, konesauma- ­ja poimulevy­katteiden osalta ei vastaavia vaatimuksia ole.

Vähimmäiskaltevuudet

Tehtaan suosittelemat minimikaltevuudet eri katteille on esitetty oheisessa kaaviossa. Mikäli kate halutaan asentaa loivemmalle katolle, suositellaan suurempaa sivuittaislimitystä (ei mahdollista lukkosauma- eikä konesaumakatteilla) sekä sauman tiivistämistä. Tehdas ei vastaa katteen toimivuudesta suosituksia loivemmilla katoilla. Tarvittaessa toimitukseen voidaan sisällyttää myös kohteen mitoituksen mukaisesti tarvittavat listat.

Profiilityyppi   Minimikaltevuus
Tiilikuviokatteet  1 : 4
Poimulevykatteet ja Modern 1 : 7
Lukkosaumakatteet 1 : 7
Konesaumakatteet  1 : 12

 

Erillinen asennusohjekirja sisältää teräskatteiden ­asennusohjeet aluskatteista ylöspäin. Harjan muovi­osille, paloluukuille, läpivientisarjoille ja kattoturvatuotteille sekä sadevesijärjestelmille on omat erilliset asennus­ohjeensa.

 

 

 

PYYDÄ KATTOTARJOUS

Ota yhteyttä!

Puh. 0207 639 640

Katso myynnin yhteystiedot >