Kattoturvatuotteet

Kattoturvatuotteet

Luotettavat ja tarkoituksenmukaiset kattoturvatuotteet ovat olennainen osa tämän päivän rakentamista ja remontoimista.Valikoimassamme olevat kattoturvatuotteet (Pisko) valmistaa Lapuan Piristeel Oy ja valtuutettuna jälleenmyyjänä toimitamme tarvittaessa myös muita kattoturvatuotteita sekä tarvikkeita.

Pisko-kattosillat, -lumiesteet sekä -lapetikkaat ja niihin liittyvät osat ja kannakkeet sekä asennustavat erilaisille kattomateriaaleille ovat läpäisseet standardien mukaiset staattiset ja dynaamiset testit.

Tikkaat

Tikassarjoista on helppo valita oikeat ja tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot eri käyttötarpeisiin. Tikkaat ovat käyttötavoiltaan monipuolisia ja helppoja asentaa. Samat tikasrungot soveltuvat seinä- ja lapetikkaiksi, hätäpoistumistikkaiksi ja sivutikkaiksi. Vakiomitat tikasrungoille ovat 2,7 m, 3,3 m ja 4,2 m. Erimittaisia tikasrunkoja voidaan tarvittaessa liittää toisiinsa tikasrungoissa olevien supistusten ansiosta. Liitoksen varmistus tehdään pulttiliitoksella.

Lapetikas

Lapetikas takaa turvallisen liikkumisen katolla. Asennusvalmis sarja sisältää tikasrungon ja profiilikohtaiset kiinnitys­tarvikkeet sekä asennusohjeet. Tikassarjat ovat saatavilla maalattuna profiilivärien mukaan.

Seinätikas

Seinätikas takaa turvallisen nousun katolle. Asennusvalmis sarja sisältää tikasrungon, seinäjalat, yläkaaret, räystästuet ja tarvittavat kiinnitystarvikkeet sekä asennusohjeet. Tikassarjat ovat saatavilla sinkittynä tai maalattuna profiili­värien mukaan.

Turvatikas

Turvatikas takaa turvallisen poistumisen ylemmistä kerroksista vaaran uhatessa. Asennusvalmis sarja sisältää tikas­rungon, yläkaaret, seinäkiinnikkeet ja tarvittavat kiinnitystarvikkeet sekä asennusohjeet. Tikassarjat ovat saatavilla sinkittynä tai maalattuna profiilivärien mukaan.

Kattosillat ja lumiesteet

Kattosilta takaa turvallisen pääsyn esimerkiksi savu­piipulle ja lumieste pitää lumet poissa kulkuväylien ja ­sisäänkäyntien kohdalta. Kattoturvatuotesarjoihin sisäl­tyvät aina kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ohjeineen.

Kattosilta

Kattosillat toimitetaan 3 metrin asennusvalmiissa sar­joissa, jotka sisältävät kattosillan ja profiilikohtaiset kiinnitys­tarvikkeet sekä asennusohjeet. Erilaiset katto­kaltevuudet on otettu huomioon kiinnikkeitä suunniteltaessa. Sarjat ovat saatavilla maalattuna profiilivärien mukaan.   

Lumieste

Lumiesteet toimitetaan 3 metrin asennusvalmiissa ­sarjoissa, jotka sisältävät lumiesteputket ja profiili­kohtaiset kiinnitystarvikkeet sekä asennusohjeet. Sarjat ovat saatavilla sinkittynä tai maalattuna profiilivärien mukaan. Pitkillä lappeilla ja jyrkillä katoilla suositellaan usean lumiesterivin käyttöä liiallisen kuormituksen
välttämiseksi.

Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset katto­turvatuotteita koskien ovat Suomen rakennusmääräys­kokoelmassa F2 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus. Tämän lisäksi tietoja kattoturvatuotteiden käyttöön löytyy ohjetiedostosta RT 85-10708 Vesikaton turvavarusteet.

 

Lappeen enimmäispituus (m)

Lumikuorma

1,8 kN/m2

2,6 kN/m2

Katon
kaltevuus-
kulma a (o)

Lumiesteen kiinnikeväli (mm)

Lumiesteen kiinnikeväli (mm)

600 900 1200 600 900 1200

a <= 15

18,0

12,0

9,0

12,5

8,3

6,2

15 < a <= 22

9,5

6,3

4,8

6,6

4,4

3,3

22 < a <= 27

7,0

4,7

3,5

4,8

3,3

2,4

27 < a <= 37

6,2

4,1

3,1

4,3

2,8

2,1

37 < a <= 45

7,5

5,0

3,7

5,2

3,5

2,6

 

PYYDÄ KATTOTARJOUS

Ota yhteyttä!

Puh. 0207 639 640

Katso myynnin yhteystiedot >